IZ MEDIJA

Jutarnji list, 26. siječnja 2022.

Vijenac 27. siječnja 2022.

Vijenac, 10. ožujka 2022.

Glas Slavonije - 16. rujna 2021.

Vijenac - 19. studenoga 2020.

Glas Slavonije - 10. i 11. listopada 2020.

Glas Slavonije - 15. svibanja 2019.

Glas Slavonije - 15. svibnja 2019.

Glas Slavonije - 7. travnja 2018.

Večernji list, 2. studenog 2013.

Večernji list, 2. studenog 2013.