Cijena 14,00 €

VENECIJANSKI SAT je treći roman Veronike Santo i do sada najbliži onome što nazivamo znanstvenom fantastikom. U blizini jednog dalmatinskog otoka  Ivan, ratni izbjeglica iz Bosne, nailazi na potopljenu venecijansku galiju. Tako počinje avantura koja se nastavlja u sjeni kamenog Sata izgrađenog za davnih Kandijskih tursko-venecijanskih ratova. To je i točka susreta svih onih koji bi htjeli prodrijeti u tajnu Sata ili pobjeći od vremena u kojem se nalaze: Mihe, djevojčice sa izrazitim talentom za brojeve, profesora povijesti koji traži lijek za neizlječivu bolest, kapetana  venecijanske galije “Zvijezda mora”,  njegovog mladog časnika te samog turskog astrologa i magičara po čijem je nacrtu sagrađen kameni Sat. Tema romana je naš odnos prema vremenu i strah od onoga što nam donosi budućnost u trenutku kada sve ono što se događa oko nas daje naslutiti kaos i entropiju. Može li se uistinu pobjeći iz vremena kojem pripadamo? I ako da, koja je cijena koju moramo platiti? Svaki lik u romanu odgovara na ova pitanja na svoj, osebujni način. I  tražeći odgovore na ova pitanja nalazi svoje mjesto u  avanturi “Venecijanskog sata” koja se odvija između sugestivnih pejzaža Dalmacije i raskošnih palača Venecije koja izranjaju iz magle  naizgled nestalog vremena.