Nagrada knjizi „Film i strip“

17. 4. 2019. Film i strip, nagrada na sajmu knjiga u sarajevu

Na sajmu knjiga u Sarajevu koji je održan od 17. do 22. travnja 2019. godine knjiga Midhata Ajanovića „Film i strip“ u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Bizovcu nagrađena je kao najbolja knjiga za umjetnost i arhitekturu. Riječ je o zbirci eseja o filmu i stripu, dva međusobno povezana medija. Po riječima samog autora ovo je do sada njegova najbolja publicistička knjiga te po sudu kritičara, svakako nezaobilazan rad za kulturološko razmatranje umjetničkih strujanja dvadesetoga i dvadeset prvoga stoljeća.