Adolf Bratoljub Klaić
BIZOVAČKO NARJEČJE
prosinac, 2007.
222 str., tvrdi, šivani uvez
ISBN 978-953-99022-2-1

O knjizi

Za ovu sam radnju počeo skupljati građu godine 1929., a u konačnom sam je obliku predao Filozofskom fakultetu u Zagrebu godine 1939. (kao doktorsku disertaciju). Kako je poslije rigoroza (7. 2I. 1941.) ubrzo došlo do rata, nisam mogao radnju štampati, i tako je ona ostala neobjavljena sve do sada. Godine 1946. posudio sam je dru. Josipu Hammu, koji se onda bavio dijalektološkim proučavanjem istoga terena, i on ju je u svojoj studiji Štokavština Donje Podravine (Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti 275, Zagreb 1949.) na nekoliko mjesta citirao, ovako iz rukopisa. Kako je Hamm u svojim citatima tu i tamo zauzimao suprotno gledište nekim mojim postavkama, zamolio sam godine 1953. Jugoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti za naučnu potporu, kako bih mogao otići u Bizovac i ponovo provjeriti svoja studentska istraživanja baš s obzirom na Hammov stav. Akademija mi je pomogla na čemu joj se i ovdje toplo zahvaljujem, i tako sam ljeti iste godine proboravio u spomenutom selu četrnaest dana. Rezultati ovih mojih najnovijih provjeravanja takvi su, da nemam nikakva razloga odustajati od bilo koje svoje postavke iz prvotne koncepcije ove radnje. Ja bih studiju o bizovačkom narječju i danas jednako napisao kao i prije, osim što bih, dakako, nakon više od dva desetljeća iskustva u znanstvenom radu koješta izrazio spretnije. Moj posljednji boravak na terenu ipak se, međutim, donekle odrazuje u radnji: pojedina sam poglavlja nadopunio primjerima iz naše nove stvarnosti, koja je snažno prožela i ovo selo.

 (iz predgovora) A. B. Klaić, Zagreb, 1939.